कर्पोरेट संस्कृति

कर्पोरेट संस्कृति

हाम्रो दृष्टिकोण:
बुद्धिमान उपकरण को एक विश्वव्यापी अग्रणी निर्माण उद्यम हुनु।

हाम्रो मिशन:
अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको साथ बुद्धिमान उपकरणहरू निर्माण गर्दै, चीनको अग्रणी खाद्य उद्योगहरू स्वस्थ र व्यवस्थित तरिकामा विकास गर्न।

विकास अवधारणा:
ग्राहक केन्द्रित।स्ट्राइभर आधारित।

कर्पोरेट संस्कृति (2)

कर्पोरेट संस्कृति (2)

कर्पोरेट संस्कृति (2)

कर्पोरेट संस्कृति (2)

कर्पोरेट संस्कृति (2)

कर्पोरेट संस्कृति (2)